Fogadó szervezetek

E-misszió Egyesület

Nyíregyháza

Nadap

Nadap

Nadapi Karitatív Csoport Egyesület

Most Élsz Egyesület

Nyíregyháza

A Most Élsz Egyesület célja az autista gyermekek egészségi állapotának javítása, a velük foglalkozó és őket oktató szervezetek támogatása, és az autista gyermeket nevelő szülők és családok teljes körű segítsége a gyermekek fejlődése és jobb életkörülményük megteremtése céljából.

Kalamáris Egyesület

Nyíregyháza

Egyesületünk, a Kalamáris Egyesület 1993-ban alakult. Szervezeti missziónk, hogy elősegítsük a régióban működő alkotó és civil közösségek munkáját és érdekeinek érvényesülését, illetve, hogy programjainkkal segítsük a hátrányos helyzetű kistelepülések felzárkóztatását.

PCAS

Nyíregyháza

Szervezetünk 2000. novemberben alakult Nyíregyházán. 2010 évtől elkezdtük a gyepmesteri telepre bekerülő, altatásra váró állatok, balesetet szenvedett állatok , és állatkínzások áldozatainak mentését, rehabilitációját és gazdásítását. 2010 októberétől 2014 májusig több, mint 1700 kutyának találtunk új otthont, gazdához legfőképp a nyíregyházi, és nyírbátori gyepmesteri telepről menhely és telephely nélkül! De segítünk több más gyepmesteri telepen is a mentésben és gazdásításban.

Zöldkero

Nyíregyháza

Amit érdemes tudni a Zöld Kerék Alapítványról.

EKA

Nyíregyháza

Rólunk Az alapítvány célja Az Energia és Környezet alapítvány 1998-ban jött létre azzal a céllal, hogy az energiatermelésünkkel kapcsolatban végezzen egy olyan fejlesztői, ismeretterjesztői munkát, amivel a társadalom úgy valósítja meg a fejlődését, hogy közben csökken az energiafelhasználásunkkal előidézett környezetszennyezés. Elkötelezettek vagyunk a fenntartható fejlődés szemléletmódja mellett.

Gyermekmosoly

Nyíregyháza

Gyerekek, fiatalok számára szabadidős, kulturális programok szervezése, valamint ismeretterjesztés és tudatformálás közösségfejlesztő módszerek felhasználásával. A gyerekek, fiatalok szocializációs készségének fejlesztése, kreativitásának kibontakoztatása, valamint az együttműködésre, szolidáris viselkedésre, csoport és közösség tudat fejlesztésére, felelősségvállalásra nevelés. Programszervezés hátrányos helyzetű gyermekek részére.

IBBK

Nyíregyháza

Az Ifjú Botanikusok Baráti Köre 1999-ben alakult. A 10 alapító tag szándéka az volt, hogy egy elsődlegesen botanikai-természetvédelmi kutatásokkal foglalkozó, dinamikus egyesületet hozzon létre, egy viszonylag szűk szakmai csoport összefogásával. Célul tűztük ki, hogy hozzájáruljunk Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, elsősorban a Nyírség területén előforduló botanikai és egyéb természeti értékek feltárásához, megóvásához, fennmaradásához. További fontos célunk volt a feltárt természeti értékek megismertetése, bemutatása, illetve az ezekhez kapcsolódó oktató-nevelő tevékenység.

Szabolcsi Szociális

Nyíregyháza

Célunk, hogy azonnali, gyakorlati segítséget nyújtsunk minél több rászoruló családnak a helyi közösség és a programban résztvevők aktív közreműködésével. Hosszú távú célunk, hogy kivezessük a programba bevont családokat az érzelmi és életviteli mélypontból, aktivizáljuk a bennük lévő mozgatórugókat, és velük együttműködve elindítsuk az „öngyógyító” folyamatokat, ami elvezethet a munkavállaláshoz, a gyerekek pozitív jövőképéhez, új kapcsolatokhoz, és jobb életminőség kialakulásához.

Kiss Alexandra

Budapest

Kiss Alexandra vagyok az Együtt egy mosolyért szervezet vezetője. Jelenleg a facebook-on tevékenykedünk, civil összefogással,hamarosan alapítvány leszünk. Országosan segítünk hátrányos helyzetű családokon. Ruha, bútor,tartós élelmiszerrel.

Arany Liliom

Budapest

Az Arany Liliom Alapítvány Kincses Pince Adományboltjába várunk mindent ami Önöknél felesleges. (VI. Budapest, Zichy Jenő utca 22) Alapítványunk az eladásból keletkezett bevételből a kötelező bérleti díjon (33 000.- és a villanyszámla) felül megmaradó összegből gyermekeket támogat. Alapítványunk 2010 november 16-án lett bejegyezve a Budapest Környéki Törvényszéken, jelenleg a közhasznúsági státusz elbírálása van folyamatban az új civil törvény szerint.

SZKE

Pilisvörösvár

A Szebb a Környezetünkért Egyesület 2004 óta foglakozik környezetszépítéssel, környezetvédelemmel. A "Nulla Hulladékot!" című programunk részeként már évek óta működtetjük PILISVÖRÖSVÁRON a "Lom-Kincs Bazárt, ahol sok valakinek már feleslegessé vált tárgy talált új gazdára.Az Add tovább!projekt lehetőséget ad, hogy a hozzánk beérkező kívánságokat ingyenes adománnyal elégítsük ki.

Tóth Andrea

Budapest

<p>A mi iskolánk egy középsúlyos értelmi sérült gyerekeket ellátó iskola.</p>

Nyíregyházi Kosár

Nyíregyháza

A Kosár Közösség független civil kezdeményezés, célja, hogy segítse a helyi termelők és fogyasztók közötti kapcsolatot, ezáltal növelje a helyben előállított élelmiszerek fogyasztását. Szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy minél többen vásároljanak egészséges élelmiszereket általuk ismert termelőktől, illetve hogy a vásárlással segítsük a helyben gazdálkodókat. Minden helyben maradó forint a mi megélhetésünkhöz járul hozzá azzal, hogy az a nagymértékű összeg melyet éves szinten élelmiszerre költünk a helyi gazdaságba áramolva erősítse az itt élő emberek megélhetését.

felsödobszaiegyesület

Felsődobsza

A Csakazértis Felsődobsza Egyesület azért jött létre, hogy a hátrányos helyzetű emberek/családok életkörülményeinek javítását és színvonalasabbá tételét elősegítse, segítsen az ifjúság és a gyermekek számára a felzárkózatatásban és a szocializációban, ápolja és fejlesze a roma hagyományokat és a kultúrát.

Polyan

Mikóháza

A Polyán Egyesületet 2008. év végén alakult meg. A kezdeményező két mikóházi gazda volt, valamint két civil szervezet: az E-misszió Természet és Környezetvédelmi Egyesület és az Inspi-Ráció Egyesület. A nyíregyházi civil szervezetek tagjai vállalták, hogy forrásokkal (elsősorban pályázatok révén), valamint a pályázati programok menedzsmentjével segítik a kezdeményezést. Miklós Rudolf gazdálkodó pedig vállalta, hogy a gazdaság fejlesztését, működtetését irányítja ill. megvalósítja. A Polyán Egyesület tagjai arra szövetkeztek, hogy Mikóházán ill.

gyvsek

Győr

<p>A Győri Vízügy - Spartacus Evezős Klub 2001-től vállalja fel, mint közhasznú szervezet az evezős sportot szeretők összefogását. Az idén megalakulásának 136. évfordulóját ünneplő Klub elődei révén hazánk egyik legrégibb és legnagyobb létszámú evezős klubja.

pannontáj

Tényő

<p>A Pannontáj- Sokoró Közhasznú Egyesület 2011 nyarán alakult meg lelkes emberekből, akik közös célul tűzték ki, hogy szűkebb és tágabb környezetükben szakmai tudásuk és kapcsolataik által hozzájárulnak a kulturális, környezetvédelmi, művészeti programok megvalósításához.

ökostúdió

Győr

Alapítványunk 1990-es alapításától kezdve elsősorban a környezetvédelmi (később a fogyasztóvédelmi, majd jogvédelmi) civil szervezetek „háttérintézményeként” működik. Olyan szellemi műhelyként, amelyik egyrészt biztosítja a felvállalt szakmai témák tanulmányszintű feldolgozását, másrészt a feldolgozás során összegyűjtött ismertek lakossági szinten történő megjelentetését.

Oldalak