Fogadó szervezetek

fogyik

Budapest

Sérült fiatalok gondozónője vagyok az általam képviselt alapítvány dolgozója. DOWN. nem vagyok sem vezetőbeosztású sem döntés-pozicióban lévő. Csupán egy lelkes munkáját végző ember aki adni is tud de szükség esetén kérni szeretne. Saját adataimmal szereplek és regisztrálok. A Kossuth Rádióban hallottam NAGYSZERŰ KEZDEMÉNYEZÉSÜKRŐL.!!!

Billingné Katona Dóra

Budapest

A Habos Kakaó Nonprofit Kft. óvodafenntartóként üzemel. Óvodánk kis intézmény, egyetlen csoportnyi gyermeket nevelünk, ebben a pici oviban szívünk-lelkünk benne van. A Habos Kakaó Óvodában célunk, hogy a ránk bízott gyerekek derűs, magabiztos, társaikkal és a felnőttekkel jól kommunikáló, nyitott személyiségű, jó fizikumú, érdeklődő gyermekekké váljanak. Fokozatosan önállóságra neveljük őket, érdeklődésüknek és önállósodási törekvéseiknek teret hagyva. Nem csak szeretjük, tiszteljük is őket.

Beretzk Péter Természetvédelmi Klub

Röszke

A Beretzk Péter Természetvédelmi Klub öntevékeny csoportként 1978-ban kezdte meg működését a nevünk akkor Természetvédelmi BÚVÁR Klub volt. Kezdetben környezetvédelmi szakkört, nyáron környezetvédelmi szaktáborokat szerveztünk tanulók számára. A környezeti nevelési munkánk során kapcsolatba kerültünk hasonló témában tevékenykedő oktatási intézményekkel, a Természet Búvár Folyóirattal, felsőfokú oktatási intézményekkel. Majd az újonnan alakuló civil szerveztek megalakulását segítettük, alapító tagsági viszonyt hoztunk létre.

Csermely Környezetvédelmi Egyesület

Szeged

Egyesületünket 2003-ban alapítottuk azzal a céllal, hogy a régiónkba élő környezet- és természetvédelem iránt fogékony emberek tevékenységét összefogjuk, valamint ebben a témakörben felmerülő problémákat hatékonyan orvosoljuk. Tagságunk az ország több pontjáról szerveződött hallgatókból, tanárokból, kutatókból és e szakterület iránt érdeklődőkből áll. Egyik legfontosabb feladatunknak a Dél-alföldi Régióban előforduló védett, fokozottan védett valamint veszélyeztetett fajoknak és élőhelyeiknek a megóvását tekintjük.

Dél-alföldi Regionális Teleház Forrásközpont

Szeged

A Teleház régiók kialakításának szükségessége már 1999-ben felmerült. A Magyar Teleház Szövetség (továbbiakban MTSZ) számára a teleházak növekedésével egyre több olyan feladat hárult, amelyet regionális szinten lehet megoldani. A regionális forrásokhoz való hozzáférés a regionális partnerség a hálózati kommunikáció a teleházak fenntarthatóságát segíti. 1999.

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Cs.M.

Szeged

Csoportunk története 1962-re nyúlik vissza, ekkor alakult meg Dr. Beretzk Péter nemzetközi hírű ornitológus vezetésével mai Szegedi Munkacsoportunk előde. Jelenlegi formában 1996 óta létezik a Csongrád megyei Helyi Csoport: ekkor egyesült a megyében korábban külön működő Hódmezővásárhelyi, Pusztaszeri, Szegedi "Beretzk Péter" és Újszegedi Helyi Csoport. Eddig mintegy ezren léptek be tagjaink sorába, jelenleg 6 megyéből mintegy 400 tagunk van. Tevékenységünk kiterjed Csongrád megye teljes területére, de Békés és Bács-Kiskun megyék déli területeire is.

Orpheus Állatvédő Egyesület

Szeged

Főbb állatvédelmi feladatkörök, melyekhez az adó egy százalék támogatás nagyban hozzájárul: állatok mentése (elsősorban utcáról, bajban lévő kutyákat és cicákat); megmentett, rendbe hozott állatok számára örökbefogadók felkutatása; "SintértNE!" településfejlesztő (ebrendészeti) program; oktatás, szemléletformálás iskolákban, egyének felé, csoportoknak; "Állatrendőrségért" Mozgalom; környezetvédelem, hulladékgazdálkodás, kultúra, szociális programok.

Szegedi Cicamentők Állatvédő Egyesülete

Szeged

A Szegedi Cicamentők Állatvédő Egyesülete 2009 decemberében alakult közhasznú egyesület. Feladataink: Szegeden és környékén élő gazdátlan, kidobott, vadon született kóbor macskák helyzetének javítása, számuk csökkentése, egészségi állapotuk javítása ( ezen állatok befogása és ivartalanítása), cicaotthon működtetése, örökbefogadási program működtetése. Szemléletformáló programok a felelős állattartási kultúra kialakítása, az állatkínzások megelőzése érdekében. Ivartalanítási akciók szervezése, a helyi állatorvosokkal együttműködve.

Serpentes Alapítvány

Szeged

A Serpentes Alapítványt azzal a céllal a hoztuk létre, hogy küzdjön a természeti értékek megőrzéséért és a biodiverzitás fennmaradásáért, támogassa a környezet- és természetvédelemhez kapcsolódó tudományos és művészeti tevékenységeket, valamint a társadalom környezettudatos magatartásának kialakítását. A céloknak megfelelően az alapítvány az alábbi közhasznú tevékenységet végzi: tudományos tevékenység, kutatás; nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; természetvédelem, állatvédelem; környezetvédelem.

Szélkiáltó Egyesület

Kiskunhalas

Mi vagyunk a Szélkiáltók, de nem azért mert szelet kiáltunk. Természetvédelemmel és az ahhoz tartozó egyébbel foglalkozunk. Nevünk mögött egy madár neve búvik meg, melyet a madarász társadalom ugartyúknak nevez. Egyesületünk 1996-os megalapításakor kitűzött céljaink a természet védelme, ennek tanítása és a környezetvédelem volt, de ma már a fogyasztóvédelmet is fel kellett vállalnunk, és kutatómunka is tevékenységi körünkbe tartozik. Legkedvesebb célcsoportunk a gyerek korosztály, hisz ők még nyitottak, befogadóképesek, már akit nem ejtett fogságba a számítógép.

TUTAJOS Természet és Környezetvédelmi Egyesület

Szeged

A TUTAJOS Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 2008 februárjában alakult meg, jogi személyiségű közhasznú szervezetként. Társadalmi szervezetünk célja, hogy hatékonyan közreműködjön a természet és a környezet védelmében, felhívja a figyelmet környezetünk károsításának, szennyezésének veszélyeire, és elősegítse a társadalom természettel való harmonikus együttélésének megteremtését, az emberek természethez való magatartásának javítását, az egészséges életmód kialakítását, valamint az önkéntes tevékenység népszerűsítését és erősítését a környezetvédelem területén.

Vackor Környezet- és Természetvédelmi Egyesület

Ópusztaszer

A Vackor Környezet- és Természetvédelmi Egyesület 1998. július 22-én alakult meg. Ezt előzte meg az a három év, melyben a JATE biológia és a JGYTF környezetvédelem szakos hallgatóinak egy kis csoportja önképző kört indított, majd előadásokat szervezett és rengeteget kirándult. Közben már szervezte a „Föld-Fordulás” vetélkedősorozatot a szegedi általános iskolásoknak. Táborokat is rendeztünk Bugacon, Dócon, Ásotthalmon, a Zemplénben.

TerepSzemle Stúdió

Debrecen

A debreceni székhelyű TerepSzemle Stúdió Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Kulturális Közhasznú Egyesületet 2008-ban jegyeztettük be, nem-formális szervezetként 2002 óta működik. Az egyesület célja elsősorban hazánk természeti értékeinek bemutatása környezeti állapotának javítása érdekében.

SZIKE

Budapest

SZIKE környezet és Egészségvédelmi egyesület. Komposztálási programok, környezeti nevelés, iskolakertek.

SZTE Környezetvédelmi Klub

Szeged

Előadások, kiállítások, szemléletformáló tevékenység.

DTE

Szeged

A Dél-alföldi Régió településeinek és kistérségeinek gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődését, felzárkózását, területi esélyegyenlőségének megteremtését szolgáló, a regionális hátrányok leküzdését segítő innovációk, különösen a komplex információs és szolgáltató közösségi tele-szolgálati központok, teleházak és hasonló intézmények üzemeltetésének, illetve új intézmények létrehozásának menedzselése, regionális szolgáltatásainak megszervezése, érdekeik védelme és képviselete, feladataikhoz támogatások nyújtása hazai és nemzetközi szinten.

CIKK Egyesület

Budapest

<p><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG></o:AllowPNG> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--></p><p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves></w:TrackMoves> <w:TrackFormatting></w:TrackFormatting> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning></w:PunctuationKerning> <w:ValidateAgainstSchemas><

Menzareform

Szeged

<p><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG></o:AllowPNG> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--></p><p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves></w:TrackMoves> <w:TrackFormatting></w:TrackFormatting> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning></w:PunctuationKerning> <w:ValidateAgainstSchemas><

Vadrózsa

Győrsövényház

A Waldorf-pedagógia a teljes emberi személyiség kibontakoztatásának szolgálatában áll. Célja, hogy a gyermeket korának megfelelő testi, lelki és szellemi fejlődésében elősegítve bevezesse az emberiség kultúrájába. (Rudolf Steiner) Iskolánk 2008 szeptemberében indult, lelkes szülők és tanárok együttes akaratával. Jelenleg 1-8. évfolyamon tanítunk. Mindegyik osztálytanítónk végzett Waldorf-tanár, több éves waldorf-iskolai tanítási gyakorlattal és tapasztalattal. Diákjaink Győrből és környékéről, Mosonmagyaróvárról és annak körzetéből járnak hozzánk.

kecskemetiwaldorf_suli

Kecskemét

A Mihály Kertje Kecskeméti Waldorf Óvoda, Általános Iskola és AMI a 14. tanévet kezdi meg 2014 őszén. Az iskola a várostól 8 km-re tanyás környezetben ad otthont az 1-8 osztályok évfolyamainak, a óvoda a városban 2 csoporttal működik. Az oktatást közvetlenül segítő vagy az adminisztrációt támogató eszközöket keresünk.(tornaszerek, labdák, térképek, fizika és kémia kísérletek demonstrálásához eszközöket).

Oldalak