Felhasználói szerződés

<p>A Humusz Szövetség által üzemeltetett tulsokcucc.hu oldal célja a hazai adományozói kultúra fejlesztése, a társadalmi munkát végző szervezetek mindennapi működésének segítése tárgyi adományokkal, illetve a tárgyak újrahasználatának ösztönzése.</p>
<p>Az oldalra történő regisztrációval Felhasználó nyilatkozik arról, hogy a regisztrációkor megadott adatai valósak, a Felhasználó saját, vagy az általa képviselt szervezet nevében regisztrált.</p>
<h2>Felhasználó tudomásul veszi, hogy</h2>
<p>Adományfogadóként kizárólag magyarországi szervezetek (formális és informális civil szervezetek, nonprofit&nbsp; kft-k, oktatási és szociális intézmények) jogosultak regisztrálni, a szervezet működési formájának és alaptevékenységeinek bemutatásával;</p>
<ul>
<li>Az oldalon keresztül kizárólag tárgyi adományok ajánlhatóak fel, illetve kérhetőek;</li>
<li>A tárgyi adományok köréből kizárt termékkörök: engedélyköteles, illetve különleges kezelést igénylő termékek (pl. &nbsp;fegyver, lőszer, veszélyes vegyi anyag); jogsértő termékek (pl. bűncselekményből származó, hamis vagy hamisított áruk, szerzői-, vagy iparjogvédelem alá eső alkotások); a jó erkölcsbe ütköző termékek (pl.&nbsp; gyűlöletkeltésre, fajüldözésre, idegengyűlöletre okot adó eszközök); hibás, balesetveszélyes, funkcióját vesztett termékek</li>
<li>A Felhasználó által megadott minden adat, információ személyes felhasználói fiókjában kerülnek rögzítésre. Amennyiben a feltöltött információkban&nbsp; változás következik be, a Felhasználó e változásokat köteles személyes menüjében átvezetni, ennek elmaradásából eredő felelősséget a Felhasználó vállalja.</li>
<li>Az általa megadott személyes adatok más regisztrált felhasználók számára hozzáférhetőek az adományozások lebonyolítása céljából. Üzemeltető a megadott személyes adatokat (Felhasználó eltérő rendelkezése nélkül) kizárólag az oldal üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységre használja fel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény rendelkezéseit figyelembe véve.</li>
<li>Üzemeltető fenntartja jogát bármely felhasználó kizárására, vagy bármely tartalom, információ törlésére, amely értelmezése szerint ellenkezik az oldal rendeltetésszerű használatával.</li>
<li>Üzemeltető fenntartja jogát, hogy a szervezetek bemutatkozó szövegében előforduló nyelvhelyességi, helyesírási hibákat javítsa, illetve szükség esetén a bemutatkozó szöveget (a közölni kívánt tartalom érdemi változtatása nélkül) lerövidítse.</li>
</ul>