Fogadó szervezetek

pecsiszinter

Pécs

A Pécsi Szín-Tér Egyesületet 2010-ben közösségfejlesztő, környezeti nevelő, szociális munkás és önkéntes egyetemista fiatalok alakították elsősorban hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok megerősítésére. Főbb működési területeink: hátrányos helyzetű térségek (Pécsbányatelep, Ormánság), börtönök, közösségi és oktatási intézmények. Módszereink: közösségi művészetek (falfestés, színház, zene, mozgás-és tánc, reart, fotó-videó), sport, tanulókör, kirándulások, táborok. Tevékenységeinkbe sok önkéntest vonunk be, fontosnak tartjuk az önkéntes szemlélet terjesztését.

SpeciálisOtthon

Abony

Az otthonban 12o fő értelmi fogyatékos ellátott él. Célunk lakóink életszínvonalának javítása, a család hiányának enyhítése.

Szociális Háló Egyesület

Sellye

<p>A Szociális Háló Egyesület 1995 óta tevékenykedik, hogy Pécs városában és környékén a lakosság egészségügyi és szociális ellátását segítse.

luluka1983

Diósjenő

Fogyatékkal élő intézmény vagyunk, 183 fő értelmi és hallássérült emberről gondoskodunk. Célunk a gondozásukon kívül, hogy eredményes sportemberek legyenek és teljes értékű életet élhessenek. Mindent szívesen fogadunk, mert a költségvetésünk sajnos nagyon szűkös. Várunk sportfelszereléskét, bútorokat, ruhákat, számítástechnikai eszközöket, stb.

efoesznapkozi

Újfehértó

Az ÉFOÉSZ Gyógypedagógiai és Szociális Szolgáltató Központ 2006 óta segíti a térségben élő értelmi fogyatékos (és többnyire hátrányos helyzetű) gyermekeket, felnőtteket és családjaikat különböző szolgáltatásokkal. A nappali ellátás keretében napközbeni felügyeletet és fejlesztő programokat biztosítunk. A gyerekek tankötelezettségüket egyéni fejlesztés keretében (gyógytornász és logopédus bevonásával) teljesítik. A felnőttek munka-rehabilitációs foglalkoztatás keretében különböző kézműves és termelő tevékenységet végeznek.

Sz Dalma

Kovácsvágás

A Kovácsvágás Ifjúságáért Egyesület képviseletében szeretnék tenni a helyi ifjúsági korosztály érdekèbe.

Erős Judit

Budapest

A hospice ellátás fő célja a (rák)betegek életminőségének javítása, a fájdalomcsillapítás és a családok lelki támogatása. A Magyar Hospice Alapítvány egy tíz ágyas fekvő-osztályt üzemeltet, valamint a pszichológiai segítséget nyújt, és az otthonápoló teamnek is ez a bázist biztosít (hetente 50-60 fő).

Szabadi Edit

Nagykovácsi

Évek óta egyre növekvő népszerűséggel működik Nagykovácsiban egy művészeti tánccsoport, melynek vezetője Szabadi Edit Liszt-díjas, Érdemes Művész, az Operaház egykori szólótáncosa. A tánccsoport tagjai iskoláskorú gyerekek, hattól tizennégy éves korig. Évente 15-20 teltházas előadást tartunk a 365 főt befogadó épületben.

BBME Lino

Nagykovácsi

Célunk: a kóbor, mentett állatok ivartalanítása, gyógykezelése, gazdához juttatása, más állatvédő szervezetekkel való együttműködés. A szakosztály működéséről, tevékenységét a hivatalos honlap mutatja be: www.hobbyallat.hu és Facebook-on Elszánt Állatvédők Önkéntes Csapata néven vagyunk fent!

zoldovezet

Nadap

Közhasznú tevékenységeink keretén belül komplex megoldásokat kínálunk tudatformálástól az újrahasználatig. Rendezvényeken, közösségi helyszínek hulladékgazdálkodásának környezetbarát megszervezését vállaljuk szelektív hulladékgyűjtés és takarítás kialakításával, illetve teljes körű hulladékgazdálkodási szolgáltatás megszervezésével. A betétdíjas rendszer elkötelezett híveként kínáljuk a visszaváltható RePoharat, mely a rendezvények hulladék kibocsátását akár 50-60%-kal is csökkentheti.

Pataki Ildi

Nagykovácsi

A nagykovácsi Fejér György Alapítvány céljai: -rugalmas szociális támogatási rendszer megteremtése, amely a rászorulók részére anyagi és természetbeni segítséget nyújt -válságban lévő emberek, családok és munkanélküliek támogatása -a társadalom perifériájára szorult emberek, hátrányos helyzetük miatt veszélyeztetett gyermekek és fiatalok megsegítése

Gáspár Nelli

Nagykovácsi

A Nagykovácsi Zenei Alapítvány céljai: -a Nagykovácsiban és környékén élő gyermekek zenetanulásának biztosítása -a helyi zenei élet fellendítése -koncertek és vizsgakoncertek szervezése -zenei táborok működtetése -a családi zenélés hagyományának felelevenítése -csökkent képességű és perifériára sodródott gyermekek német módszer szerinti oktatása

Szabó Éva

Nagykovácsi

A Nagykovácsi Kispatak Óvoda Dózsa Gy. utcai tag-óvodája 5 csoporttal működik csoportonként 20-30 fővel. Óvodánk pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete segíti a gyermekek környezettudatos magatartásának kialakulását és a mindennapi tevékenység rendszerünk része a környezettel kapcsolatos értékek felismertetése és azok megóvásának hangsúlyozása. Programunkban az egészséges életmód fontos eleme az egészséges táplálkozási szokások kialakítása valamint a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása a mindennapi mozgásos tevékenységek által.

Aggot Józsefné

Nagykovácsi

A Nagykovácsi Kispatak Óvoda Száva utcai tagóvodája 2 csoporttal működik, családias környezetben, de felújítások híján sok területen egyszerű körülmények közt. Óvodánk pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete segíti a gyermekek környezettudatos magatartásának kialakulását és a mindennapi tevékenység rendszerünk része a környezettel kapcsolatos értékek felismertetése és azok megóvásának hangsúlyozása. Programunkban az egészséges életmód fontos eleme az egészséges táplálkozási szokások kialakítása valamint a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása a minden

Varga Mária

Nagykovácsi

Óvodánk 25 kisgyermeket tud fogadni, egy vegyes életkorú csoportunk van 4-7 éves korú gyermekekkel. Úgy gondoljuk, hogy gyermekeinket azzal vértezzük föl leginkább a jövőre, ha az intézmény, amelybe gyermekünket íratjuk, ugyanolyan biztonságos, meleg, elfogadó, szeretetteljes, mint maga a család. Óvodánk a családok aktív közreműködésével teremti meg érzelmi biztonságot adó mindennapjaink feltételeit.

Dér Viki

Nagykovácsi

A Nagykovácsi Általános Iskolába jelenleg közel 500 gyermek jár, településünk dinamikusan fiatalodik, sok fejlesztésre van szükség, hogy a megnövekedett igényeknek minden szempontból meg tudjon felelni.

Zöld Akció Egyesület

Miskolc

A Zöld Akció Egyesület 1990-ben alakult szervezet, melynek célja a környezeti problémák megoldásának elősegítése környezet- és természetvédelmi tevékenység, szakmai kutatás és a környezeti tudat formálásán keresztül. 1998 óta kiemelten közhasznú szervezetként működünk. Az egyesület tagszervezeti státusszal rendelkezik a Hulladék Munkaszövetségben (HUMUSZ), a Magyar Természetvédők Szövetségében (MTVSZ) és a CEEWEB-ben. Alapító tagjai vagyunk a magyarországi környezetvédelmi információs központnak, azaz az Ökoszolgálatnak.

NUSE

Nagykovácsi

A Nagykovácsi USE célja a helyi gyerekek szervezett keretek között történő sportolási és versenyzési lehetőségeinek biztosítása, amely magába foglalja a rendszeres edzéseket, bajnokságokon, kupákon való részvételt, a gyerekek egészséges fizikumra, csapatszellemre való nevelését. A szakmai, edzői stáb eddigi erőfeszítéseinek és a célok szem előtt tartásának köszönhetően a kezdetekben egy korcsoportban való megjelenésünk mára már 6 korcsoportra duzzadt, így már a 5 évesektől a 21 évesekig focizhatnak nálunk a gyerekek.

nyirfa

Nyíregyháza

Alapítványunk célja, hogy a térségben élő fiatalok bevonásával, olyan értékteremtő, kulturális programokat, illetve közösségi tevékenységeket szervezzünk és bonyolítsunk le, melyek hozzájárulnak a szabadidő hasznos eltöltéséhez, kreativitásuk, és szociális kompetenciájuk fejlődéséhez.

Zöld Kör

Hajdúböszörmény

Az egyesület 1991 őszén alakult Hajdúböszörményi Ifjúsági Természetvédő Kör néven. Ekkoriban a környezeti nevelésre és a természetvédelemre koncentráltunk tevékenységeink megszervezésében, melyek főleg városunk - Hajdúböszörmény - vonzáskörzetében valósultak meg. Az évek során fokozatosan kapcsolódtunk be a környezet- és fogyasztóvédelembe, a területfejlesztésbe és az ökoturisztikába, valamint közösségi és társadalmi részvételt erősítő tevékenységekbe.

Oldalak