Fogadó szervezetek

Tiszavirág Horgászegyesület

Tiszadob

A Tiszavirág Horgászegyesület 1976 óta létező, országos működési területű horgász, természet -és környezetvédelmi egyesület. Célunk tagjaink érdekeinek képviselete; a horgászsport gyakorlásának elősegítése, fejlesztése és népszerűsítése; az egyesületi, közösségi élet szervezése. Kiemelt feladatunknak tekintjük emellett a természet -és környezet állapotának megóvását vagy éppen annak helyreállítását, javítását, valamint a minden korosztályt érintő szemléletformálást, a környezettudatos magatartás kialakítását.

Bodrog Egyesület

Bodrogolaszi

Egyesületünk a 2001-es megalakulása óta aktívan közreműködik az Észak-magyarországi régióban a társadalmi szerepvállalás erősítésében, legfőként a környezet-, természet- és vízvédelem és a környezeti nevelés, oktatás területén. A Bodrogolasziban lévő székhelyünk, oktatóközpontunk kitűnő kiindulópontja és egyben központja ezen tevékenységeinknek. Tagjaink többéves tapasztalattal rendelkeznek az ökoturisztikai programok népszerűsítésében, szervezésben és megvalósításában.

Középkertért Egyesület

Hajdúböszörmény

Az egyesület 1999-ben alakult. A kezdetek óta a Középkerti Napok rendezvény társszervezői vagyunk.

Magosfa Alapítvány

Vác

A Magosfa Alapítvány küldetése, hogy a természet szeretetére, tiszteletére, védelmére és a fenntartható életmódra ösztönözzön minél több gyermeket, fiatalt és felnőttet. Ezt a környezettudatos szemléletmód átadásával, a környezeti nevelés eszközeivel igyekszünk elérni. Természetvédelmi tevékenységünk sokrétű, és olyan akciókban nyilvánul meg, mint pl. a minden évben megrendezett Ipolytisztítás. Az ökoturizmus népszerűsítésén keresztül segítjük a helyi értékek megőrzését, a helyi közösségek megújulását.

Hajdúböszörmény Város Baráti Köre

Hajdúböszörmény

A Hajdúböszörmény Város Baráti Köre, mint közhasznú szervezet Magyarországon, elsősorban Kelet-Magyarországon tevékenykedik. Fő célja: Hajdúböszörmény város jövőjéért való tevékenykedés. Szeretnénk elérni és az egyesület keretei között aktívan kívánunk tenni azért, hogy szeretett városunk, térségünk a XXI. Század elvárásainak megfelelően fejlődjön, az itt lakók a kor elvárható színvonalának megfelelő életminőség feltételei között éljenek.

polaris

Hajdúböszörmény

Természetvédelem, sport

Abakusz Kör

Hajdúböszörmény

Jogvédő tevékenység, fogyasztóvédelem, hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének, euroatlanti integráció elősegítése.

AbakuszKör

Hajdúböszörmény

Jogvédő tevékenység, fogyasztóvédelem, hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének, euroatlanti integráció elősegítése.

Ózonpajzs Kör

Hajdúböszörmény

A környezet és természetvédelem iránt elkötelezett személyek számára rendszeres tevékenység biztosítása. A környezet és természetvédelemmel kapcsolatos információáramlás elősegítése.

Törődj Velem Közhasznú Egyesület

Kenézlő

A Törődj velem közhasznú egyesületet azzal a céllal alapították a helyi civil lakosok, hogy különböző szociális és kulturális programokat, rendezvényeket valósítson meg. A helyi gondok, problémák megoldása a lakosság jelzései alapján és minden olyan tevékenység, amely a falu egész közösségének jólétét, mindennapi életvitelét elősegíti. Az egyesület 2011. október 20-án alakult 10 taggal a Vajdácskai Önkormányzat támogatásával. Az eltelt rövid idő alatt több sikeres tevékenységet valósított már meg.

Bodaszőlőért Egyesület

Hajdúböszörmény

A Bodaszőlőért Egyesület Hajdúböszörmény közigazgatási területén működik, a többszörösen hátrányos helyzetű Bodaszőlő településrészen. Célja az itt élő közel 1800 lakos kulturális fejlődése, anyagi szellemi gyarapodása, szociális helyzetének javítása. Szervezetünk 1999-től folyamatosan közhasznú jogállású.

Rónaőrző

Bocskaikert

A korábbi nevén Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékőrző Egyesületet alapítói 1995. márciusában hozták létre. Az Egyesület 2011.

Kuckó Művésztanya

Debrecen

1996 májusában alakult az egyesület. A vezető Szentgyörgyi Rozi előadóművész. A Kuckónak huszonöt aktív tagja van. Szentgyörgyi Rozi művészeti vezető. Legfőbb célunk az, hogy a legkisebb, legszegényebb településekre is elvigyük a vers, a zene, a magyar színjátszás legszebb hagyományaira épülő előadások szép üzenetét. Rendszeresen járunk a Cserehát legeldugottabb falvaiba, hogy örömet és vigasságot vigyünk az ott élő nehéz sorsú embereknek. A Kuckó Művésztanyán rendszeresen vannak irodalmi estek, zenei és szórakoztató összejövetelek.

Tulsokcuccos

Bp

próbapróba

Add a két kezed alapítvány

Bódvalenke

Az Add a két kezed alapítvány fenntartásában működik egy kicsi waldorf tanoda Bódvalenkén, Borsodban egy cigány faluban. Az idejáró gyerekek és családjaik számára keresünk használati cikkeket. Ezen a linken olvashatsz rólunk. https://www.facebook.com/pages/Waldorf-pedag%C3%B3gi%C3%A1val-a-h%C3%A1tr%C3%A1nyos-helyzet%C5%B1-gyerekek%C3%A9rt/166783100024190

Irénke

Komló

Nyugdíjas Egyesület Komló.Mi az idős embereknek segítünk a mindennapok jó kihasználásában.Kirándulásokat szervezünk és zenés összejöveteleket. Segítjük az eligazodást a mindennapokban, as a jogi ügyekben.

Ökologistic

Daruszentmiklós

Alapítványunk a környezettudatos életmód népszerűsítését tűzte ki célul. Öko-karitatív programunk keretében a szociális hálózatok segítségével juttatunk el használati tárgyakat, ruhákat, háztartási eszközöket az "újrahsználat" helyére. Adományboltunk júniusban nyílik Dunaújvárosban.

Játszó-tér

Pécs

A Játszó-tér egy Pécsett működő társasjáték klub. Egyesületünk azzal a céllal jött létre és nyitotta meg a város központjában lévő helyiséget hogy népszerűsítse a társasjáték közösségépítő, erősítő és fejlesztő értékeit.

szocsoma

Budapest

Szociális Csomagküldő Mozgalom (faceebookon a SZOCSOMA oldal) Mélyszegénységben , szegregátumi viszonyok között élő roma családok megsegítői vagyunk

Új Katalin

Szenrő

Szocsoma Szendrői tagozat Mélyszegénységen élő gyerekek,családok komplex segítése Szünidei táborok szervezése,krízis helyzetben segítség nyújtás,tovább tanuló fiatalok patronálása,szülőknek háztartás vezetés,háztáji művelésre oktatás Ruha,élelmiszer,háztartásicikk,stb adományok szétosztása a rászoruló családok között

Oldalak