Fogadó szervezetek

Veszprémi Csillag Ovi

Veszprém

Veszprémben működő, 2x 8 csoportos óvodából álló intézmény vagyunk.(218 gyermek) A gyermekek műhelymunkák keretében heti egy alkalommal tehetséggondozásban veznek részt. Műhelymunkáink: -népi játék, kézműveskör, matemetika, báb, Zöldbarát. Célunk a 6-7 éves korú gyermekek kompetenciáinak fejlesztése a pedagógiai programunkkal összhangban. A csoportok létszáma 12-18 fő.

PetJEs - Petőfitelep Jövője Egyesület

Dunaföldvár

Egyesületünk a kisgyermekes családok segítésére, szabadidős programok szervezésére és családi napközi működtetésére alakult 2011-ben. 2012-ben kezdtük meg a régi önkormányzati óvoda épületének felújítását. Családi napközink kialakítását 6 egyesületi tag kb. 1000 órányi önkéntes munkájával sikeresen meg is nyitottunk. Ebben 16 adományozó kb. 1 millió Ft értékű építőanyaggal is segítségünkre volt. 2013-ban TÁMOP pályázat keretében közel 20 millió forint támogatást nyertünk beruházásra és munkahelyteremtésre.

iskolahetvehely

Hetvehely

A Hetvehelyi Általános Iskola egy 233 éves múltra visszatekintő intézmény, amely Baranya megye aprófalvas körzetében található hátrányos helyzetű településkörzetben működik. Az iskola életét átszövik a múltból fakadó hagyományok, szokások ugyanúgy, mint a 21. századi európai iskolai működésnek való megfelelés.

Monori Kézműves Klub

Monor

Monoi kézmüveseket tömőrító klub.2013 alakult jelenleg a Monori Ipartestület székházábam tevékenykedik,Zsiros Sándorné Marika vezetésével. Az Ipartestület nagytermébem állandó kiállítással mutatjuk be tevékenységünket mely nagyon szerteágazó.

Kastélykert Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde

Ófehértó

Intézményünk az egyik leghátrányosabb településen működik. Magas a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek száma. A szülők támogatására csekély mértékben számíthatunk, hiszen legtöbbjük alkalmi /szezonális/ munkából él. A fenntartó mindenben támogatja az intézményt. A mindennapok során a gyerekek egyéni képesség fejlesztéséhez "mindent" használni tudnának kreatív dolgozóink: pl:barkácsoláshoz,(papír,festék,fonal,stb) játékhoz,(könyvek,játékok textilek,stb) udvari mozgásfejlesztéshez kiegészítő játékok,fából készült játékok.

cicneni

Budapest

Kezetnyújtva

Bóly

Az egyesület célja: elsősorban a társadalom leszakadó rétegeinek segítése, számukra közösségi terek létrehozása, közösségi életük, szabadidejük eltöltésének, kulturálódásuknak, sportéletük megszervezése.

bojti27@freemail.hu

Budapest

Az Életjel Alapítvány a Budapest XVIII. Kerületi SOFI tanulásban és értelmileg akadályozott diákjainak (200 fő) megsegítésére jött létre 20 éve. Az intézményben tanuló fogyatékkal élő fiatalok kéziszövést, bőrözést, ékszerkészítést is tanulnak, és főként a szövéshez jól tudnak maradék anyagot használni, amit nagyon megköszönnénk.

Életjel Alapítvány

Budapest

Az Életjel Alapítvány a Budapest XVIII. Kerületi SOFI tanulásban és értelmileg akadályozott diákjainak (200 fő) megsegítésére jött létre 20 éve. Az intézményben tanuló fogyatékkal élő fiatalok kéziszövést, bőrözést, ékszerkészítést is tanulnak, és főként a szövéshez jól tudnak maradék anyagot használni, amit nagyon megköszönnénk.

Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola

Budapest

A VI. kerület „szívében” található ének-zene tagozatos iskolánk a művészeti nevelés mellett komoly hangsúlyt fektet a környezeti nevelésre, a kézműves-, alkotó tevékenység megszerettetésére, a szabadidő hasznos és változatos eltöltésének megismertetésére. Ezen tevékenységek anyagköltsége nem csekély, így igyekszünk megragadni minden lehetőséget, pályázatot és egyéb kezdeményezést, hogy intézményünk minden tanulóját bevonva, élhetőbb környezetet teremthessünk közösen a gyerekekkel a „kőrengetegben”.

Csiha Győző Szakképző

Hajdúnánás

Hajdúnánás város 18 ezer lakosú település Hajdú-Bihar megyében, mintegy 45 km-re Debrecentől, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye határához közel. A Csiha Győző Szakképző Iskola jogelődje, a 125.sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet 1960 óta a megye egyik legnagyobb szakképző intézménye volt. Építő-, vas-, könnyűipari-, faipari szakcsoportokban folyt a szakmai képzés. 1991-től indult az első szakközépiskolai évfolyam könnyűiparban. Ebben az évben vette fel intézményünk a város jeles polgárának, Csiha Győzőnek a nevét.

Halásztelki Tündérkert Óvoda

Halásztelek

Óvodánkban 3-6 éves korú gyermekek sokoldalú ,harmonikus fejlesztése a cél.A mindennapos mozgás, szabad játék, irányított fejlesztő játékok, kézműveskedés, zenei nevelés,ábrázolás, kézimunka, mese vers fejlesztő erejével igyekszünk az óvodába járó gyermekeineket nevelni.Célunk olyan készségekkel, képességekkel felruházni őket, melyek segítségével könnyen megy majd az iskola kezdés.

Körös Művelődési Ház és Könyvtár

Békésszentandrás

Intézményünk a község kulturális életének meghatározója.Különböző programok szervezésével segítjük a szabadidő hasznos eltöltését. Játszóházainkban a gyermekek kézügyességét igyekszünk fejleszteni. Előadásokat, kiállításokat rendezünk.

Pátyolgató Óvoda

Páty

Óvodánk a Pátyolgató Óvoda környezettudatosan neveli az ide járó gyermekeket. Szelektíven gyűjtjük a hulladékot, Madarász ovi programban veszünk részt, sokat kirándulunk, Öko napot tartunk minden évben, kiállításainkon és a napi alkotó munkában újra hasznosítunk.

Magyar Vöröskereszt Szigetszentmiklós Városi alapszervezete

Szigetszentmiklós

A Magyar Vöröskereszt Pest megyei Szervezetén belül működő alapszervezet vagyunk. Fő feladatunk a rászorult emberek segítése, elsősegélynyujtási ismeretek népszerűsítése, véradás szervezés.

Magyar Vöröskereszt Pest megyei Szervezete

Dunakeszi

A Magyar Vöröskereszt Pest megyei Szervezete a fő tevékenységi területe a szociálisan hátrányos helyzetű családok segítése, hajléktalan ellátás, elsősegély nyújtás népszerűsítése, oktatása, véradás szervezés területére terjed ki.Jelentős feladatot vállal a gyermekek ellátása területén is.A megyében több hajléktalanokat ellátó intézményt (hajléktalan szálló, éjjeli menedékhely, nappali melegedő) üzemeltetet. Családok Átmeneti Otthonában nehéz körülmények között élő gyermekes családom átmeneti elhelyezését, gondozását biztosítja.

Szent Ambrus Katolikus Általános Iskola

Patak

Nógrád megyei kis iskola vagyunk. Tanulóink közt igen sok a hátrányos helyzetű gyermek. 8 osztályunk mindegyike nagyon kedveli a kézműves foglalkozásokat. Ezek során fejlődik szépérzékük, sikerélményhez jutnak. Családias hangulat uralkodik nálunk, minden diákunkra nagy figyelmet fordítunk.

apronep

Budapest

Az Aprónép Alapítvány a Gyermekek Megsegítésére közhasznú alapítvány 1991-ben azzal a céllal jött létre, hogy megkönnyítse a beteg gyermekek helyzetét, segítséget nyújtson a gyógyításukban, hozzájáruljon a gyógykezeltetésükhöz, gyógyászati segédeszközökkel, gyógyszerekkel történő ellátásukhoz.

Besenyszögért Alapítvány

Besenyszög

A Besenyszögért Alapítvány 1994-ben alapított, 1997. óta közhasznú szervezet. Az eredeti céljait bővítette 2008-ban és 2014-ben. Legfőbb céljai: településfejlesztés, hagyományápolás, múzeumpedagógiai programszervezés, mely alkalmakkal sokrétű kézműves tevékenység kerül megvalósítása.

Bóbita

Kiskunhalas

A Kiskunhalasi Bóbita Óvoda önkormányzati fenntartású 16 csoportos intézmény két telephellyel, mely 1978 óta gondozza, neveli, oktatja városunk gyermekeit, napjainkban pedig támogatja tehetségígéreteit . Számunkra lényeges, hogy a népművészet tárgyi és szellemi értékeit gyermekeinknek átadhassuk. Mindezt tesszük a népköltészet, a népzene, a népi díszítőművészet, a népi gyermekjátékdalok, játékszerek, a dramatikus játékok segítségével.

Oldalak