Fogadó szervezetek

eletfa

Békéscsaba

Az Alapítvány határozatlan időre létesült, az alábbi célok, feladatok támogatására: (1) Az Alapítvány működése során megkívánja teremteni azokat az oktatási, nevelési, működési formákat, amelyek a kisgyermekkortól felnőttkorig biztosítják a felnövekvő nemzedék művészeti, kulturális nevelésének lehetőségeit. (2) Környezeti, szellemi, művészeti értékek és hagyományaik feltárása, megismertetése, a fenntartható természeti és társadalmi környezet kialakításának elősegítése.

Végső Vár Alapítvány

Budapest

Alapítványunk a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok "beteg és hátrányos helyzetű gyermekek, nagycsaládosok, létminimum alatt élők és időskorúak" támogatásának, segítésének, életkörülményeik javításának céljából jött létre. Közhasznú alapítványunk működési engedélyét 2007. március 1. -én kapta meg. Az elmúlt években egyre több ember került, olyan anyagi helyzetbe, hogy támogatásra szorul! Mi emberi kötelességünknek érezzük, hogy rajtuk segítsünk.

XVIII. Kerületi SOFI Életjel Alapítványa

Budapest

Alapítványunk célja, hogy segítséget nyújtson a XVIII. Kerületi SOFI tanulásban és értelmileg akadályozott tanulói számára szabadidős programok szervezésében, táborozások, kirándulások lebonyolításában, az önálló életvitel kialakítását segítő, és prevenciós foglalkozások működtetésében, gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok lebonyolításában. Az intézményben 200 fogyatékkal élő gyermek tanul.

Laurus Alapítvány

Bonyhád

2006 óta közhasznú, regionális civil szervezetként működő alapítványunk főként a gyerekek és a családok érdekében az oktatás-nevelés és a környezetvédelem területén lát el feladatot ill. tanoda működtetésével támogatuk a hátrányos helyzetű gyermekek iskolai sikerességét, pályaválasztását.

novedelem

BUDAPEST

1./ A SZERVEZET célja és feladatai: Az országban lévő roma nők érdekvédelmének biztosítása az esélyegyenlőség megteremtése a társadalmi és gazdasági élet minden területén, az ilyen igények felkeltése, társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakozása. Ezen belüli cél: Különböző fórumok szervezése, különösképpen, ismeretterjesztő, felvilágosító tanfolyamok, képzések szervezése a roma nők körében, családsegítő programok szervezése, rendszeres egészségügyi szűrések szervezése, jogi segítségnyújtás, támogatást adhat, kulturális összejövetelek szervezése, roma hagyományok megőrzésére

A Szív Hangja Közhasznú Alapítvány

Budapest

Alapítványunk 16 éve működő alapítvány. Alapítványunk tevékenysége közé tartozik a hazai kórházak műszerekkel való megsegítése, a szociálisan és egészségügyileg rászorult személyek támogatása a mindennapi élethez nélkülözhetetlen eszközök, élelmiszerek, gyógyszerek, stb. beszerezése.

Ökörfarkkóró Egyesület

Bicske

Az Ökörfarkkóró Egyesület 2013. április 7. napján alakult meg. Jelenleg elsősorban halmozottan hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozunk, de a célunk az, hogy a társadalom legkülönbözőbb rétegeiből érkezzenek hozzánk a gyerekek: a különbözőségeik miatt tudják majd segíteni egymást az életben, ha sikerült igazi közösséget alkotniuk.

pmgyia

Budapest

Célunk, hogy a rászoruló, hátrányos helyzetű gyer- mekeknek, minőségi szabadidős programok által, pozitív társadalmi mintákat adjunk! Missziónk: Gyermek táborokat és minőségi szabadidős prog- ramokat szervezünk, ahol találkoznak a társadalmi mintákkal a gyerekek. Stratégiáink: Rövid táv: Gyermektáboraink minél magasabb kihasználtságú működtetése, folyamatos fejlesztése. illetve CSR tevékenységből származó beveteleinkből Gyermektáborok, szabadidős programok szervezése a rászoruló gyermekeknek. Hosszú táv: Pest megyében helyszíntől és időpont- tól függetlenül tudjunk a rászoruló

Kontúr Egyesület

Budapest

A Kontúr Egyesületet az ELTE szociális munkás, szociológus, és jogász hallgatói alapították, hátrányos helyzetű emberek segítését tűzve ki célul. A szervezet jelenleg a kőbányai Hős utcában szervez közösségépítő programokat. Céljuk az, hogy a gyerekes családok közös érdekeire alapozva, többnyire a gyerekek szükségleteiből kiindulva közösséggé kovácsolják a helyi közösséget, képessé tegyék a felnőtt korú lakosságot arra, hogy saját életminőségük javítása érdekében aktívan cselekedjenek.

Hangya_Közösség

Budapest

A Hangya Közösség kifejezetten vidéki állatmenhelyek támogatására jött létre. Becslésünk szerint 15 000 kutya él jelenleg is civil szervezetek gondozásában, mely óriási anyagi terhet ró rájuk. Számukra igyekszünk tárgyi segítséget biztosítani, így rendszeresen juttatunk el részükre tápot, parazitamentesítő szereket, fertőtlenítőt, gyógyszereket. Télen a kutyaházak életet menthetnek, mert megóvják a négylábúakat a fagytól és hótól, de nyáron is menedéket biztosítanak a hőség és a nap ellen.

Derecskei Egyesület

Derecske

Az egyesület 2000-ben alakult azzal a céllal, hogy Derecskén és a környező településeken a fogyatékkal élőket és családjaikat segítse, hogy könnyebben hozzájuthassanak különböző szolgáltatásokhoz, részt vehessenek különböző sport és kulturális rendezvényeken. Rendszeresen tartunk számukra terápiás jelleggel: kézműves foglalkozásokat, sport rendezvényeket, filmklubbot, kirándulásokat, felolvasásokat. Ezek megtartásához, és szervezéséhez mindenféle adományt és maradékanyagot szívesen elfogadunk.

menhelyszombathely

Szombathely

A honlapon található infókon túl a legfontosabb, hogy hosszú évek után végre MENHELYET ÉPÍTÜNK!

Zsótér Pál Alapítvány

Budapest

Alapítványunkat a Mozgásjavító Általános Iskola nevelőtestülete alapította 1993-ban, 1998-tól közhasznú szervezetként működünk. Szervezetünk a „Mozgásjavító” tanulóinak életminőségét javító, társadalmi integrációját elősegítő programjait támogatja és szervezi. Intézményünk az egész ország területéről fogad mozgáskorlátozott gyerekeket, fiatalokat. Egyik legfontosabb tevékenységünk a a fiatalok önállóságának érdekében létrehozott oktatólakás fenntartása. Itt 2-3 hetes időszakokban élhetnek felnőtt személyi segítők támogatásával diákjaink.

Az Emberibb Életért Közhasznú Alapítvány

Szentmargitfalva

Az Alapítvány alapításának célja a fogyatékkal élő fiatal felnőttek segítése, lakóotthon létre hozása. Ezenkívül a Zala megyei Szentmargitfalva és környéke lakosságának segítése munkahelyteremtéssel és közösségi programok szervezésével.

Mogyoródi Nagycsaládosok Egyesülete

Mogyoród

Az élet és az anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért és a jövő generációjáért érzett felelősség, egészséges életmód, fenntartható környezet iránti felelősség erősítése. A nagycsaládosok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata. Felmutatni a társadalomnak azokat az értékeket, amelyeket a nagycsaládok képviselnek. A nagycsaládok egymást ismerő és segítő közösségekké szervezése. Elősegíteni a munkaerőpiacra visszatérő szülők foglalkoztatását. Ifjúsági hálózat kiépítése. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Szociális tevékenység, családsegítés.

Sorskérdés Alapítvány

Budapest

1990-ben sajátos nevelési igényű tanulókat nevelő-oktató Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény az iskola nevelő-oktató munkájának eredményesebbé, színvonalasabbá tétele érdekében alapítványt hozott létre. Célja nevelő–oktató munka tartalmi és tárgyi feltételeinek korszerűsítése, iskola keretein belül folyó szabadidős tevékenységek és sportélet feltételeinek javítása.

Anyák az Anyákért Alapítvány

Budapest

Gyermekmosolyokat gyűjtünk! Alapítványunk védőnőkkel és családsegítőkkel karöltve dolgozik, országosan. Tehát, az adománykérők így minden esetben le vannak informálva, mielőtt az adományt megkapják. Együttműködünk a TEGYESZ-szel is. Kisgyermekes családokat támogatunk, de nem csak a gyereknek küldünk ruhát, cipőt hanem a felnőtteknek is. Segítünk a lakás felszerelésében, bebútorozásban is. Támogatunk kor és újszülött osztályokat, szülészeteket, gyermekkórházakat, gyermekotthonokat és anyaotthonokat. Fókuszban a gyermek!

Bifi

Pécel

A BiFi Szolgálat célja, hogy a fiatalokkal megismertesse a társkapcsolat építésének Bibliai alapelveit a mély válságok, a válás megelőzése érdekében. Főbb tevékenységeink többek között: gyermekek, fiatalok támogatása, hátrányos helyzetű családok támogatása, válságban lévők segítése, adomány szétosztása a szeretetszolgálatokon, egyházakon keresztül. A BiFi ( Bibliai Ifjúsági Szolgálat Egyesület ) megnyitotta adományboltját webáruház formában.

Gyermeksziget a Bóbitákért Alapítvány

Budapest

Jelenleg 152 gyermek jár az óvodánkba, zömmel lakótelepi életkörnyezetből, ezért is fontos számunkra, hogy minél több időt tudjanak a gyerekek az udvaron tartózkodni. Az udvar azonban sem HACCP sem más, EU elvárt szabványoknak nem felel meg, kezdve az ütésgátlástól, balesetmentes környezeten keresztül, a kerti játékokig.

Tovább Élni Egyesület

Budapest

A Tovább Élni Egyesület súlyosan és enyhén sérült gyermekek és fiatalok lakhatásával és foglalkoztatásával összefüggő szolgáltatásokat nyújt már 1990 óta.

Oldalak