Fogadó szervezetek

Felkarolva Alapítvány

Báránd

Bentlakásos szociális otthonban élő értelmi fogyatékos-, pszichiátriai- és szenvedélybetegek szabadidős-, kulturális-, és sport-, kreatív foglalkozásainak támogatása. Hátrányos helyzetük csökkentése, életminőségük javítása.

Nagykovácsi Kispatak Óvoda

Nagykovácsi

Nagykovácsi egyetlen önkormányzati fenntartású óvodája, melynek három tagóvodája van. 360 gyermeket nevelünk intézményeinkben és Zöld Óvoda cím büszke birtokosaként előnyben részesítjük a "másnak egyszer már tetszett, nekünk is tökéletes lesz, ezért ne kelljen újat venni" elvet, tehát örömmel veszünk át vagy adunk mi magunk is tárgyakat, használati eszközöket. Köszönjük, hogy együtt tehetünk egymásért, gyermekeinkért.

Budapest-Budavár Rotaract Club

Budapest

A Budapest-Budavár Rotaract Club 1996-ban, az egyik legelső budapesti Rotaract klubként alakult. Mivel a Rotaractot 18 és 30 év közötti fiatalok alkotják, tagságunk már többször megújult, de mindig összetartó baráti társaságként szerveztük és szervezzük továbbra is projectjeinket. Gyűléseinknek célja az, hogy lehetőséget biztosítsunk clubtagjaink számára az ismereteik és szakértelmük bővítésében, valamint segítsük őket személyes fejlődésükben.

Egerági Táltos Csikó Óvoda

Egerág

Angyalföldi.Nagycsaládosok

Budapest

1994-ben, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének csoportjaként kezdtük meg tevékenységünket. Feladataink: — gyermekeink egészséges életmódra, valamint környezetvédelemre való nevelése. — ösztönözzük az egymást követő nemzedékek harmonikus viszonyának kialakulását, segítjük több nemzedék együttélési feltételeinek a megteremtését. — szociálisan támogatni, segíteni a rászoruló családokat . — javaslatokat teszünk és terjesztünk elő az önkormányzat és a társadalmi szervezeteknek a családokat (különösen a nagycsaládokat) érintő ügyekben.

Kemence Egyesület

Komárom

Egyesületünk egy több, mint 100 éves parasztházban működik. Tevékenységeink a helyhez méltóak: hagyományok újraélesztése a gasztro- kulturában, főzőtanfolyamok, kézműves foglalkozások, bábcsoport, beszélgetős kóstolók szervezése és még sok érdekes dolog. Támogatjuk a hátrányos helyzetű családokat kézműves termékeinkkel, motiváljuk a kismamákat a hasznos időtöltésre. Felkaroljuk a helyi ötleteteket és teret adunk a fiatal tehetségek kibontakozásának.

Váci Újhegyi Alapìtvàny

Vàc

Alapítvànyunkat az óvoda dolgozói hozták létre. Nagyon fontosnak tartjuk a környezetvédelmet , ezért az elmúlt években minél több olyan tevékenységgel ismertetjük meg őket amely által felfedezhetik a világot. Használható tárgyakat készítettünk könyvből, papírt gyàrtottunk, golyópàlyát építettűnk fém vízterelőből stb. Reméljük, hogy sikerül a szemléletüket alakítani, melyet a családjukban továbbadják.

Hungária Kollégium

Budapest

Belső általános iskolával működő kollégium vagyunk.A gyerekek zöme hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló, sokuk tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarral is küzd. A szülők anyagi helyzete nem engedi, hogy bármilyen módon hozzájáruljanak gyermekeik szabadidős programjainak megvalósításához, gyakran még az alapvető iskolai felszerelést sem tudják beszerezni. Minden lehetőséget igyekszünk felkutatni, hogy a meglévő hátrányaikat a legnagyobb mértékben csökkenteni tudjuk.

Bajnai Zöld Tündérek Öko- és Szabadidő Egyesület

Bajna

2012-ben alakult meg ökokörünk, a legfiatalabb tagunk Tóth Liza lelkesedése hozta azt az ötletet, hogy megpróbálhatnánk a gyerekeknek átadni a zöldítő szemléletet. Az ötlet rendszeres programmá fejlődte ki magát, mely során fő irányvonal az újrahasznosítás. Régi, megunt kidobásra szánt holmikból értékeset, hasznosat varázsolunk. A megélt tapasztalatok alapján kidolgoztuk a kézműves játszóházunk programját. Bajnai Zöld Tündérek Ökokör Játszóháza nevet kapta. Úgy gondoltuk, hogy olyan tevékenységeket találunk ki, amelyek a szórakoztató tanulást segítik elő.

Dudi adomány fogadó

asdf

asdf

Azur Magdolna

Kiskunfélegyháza

KISKUNFÉLEGYHÁZI ROMA KISEBBSÉGI EGYESÜLET CÉLJA, TEVÉKENYSÉGE 1. Az egyesület tagjainak összefogása, érdekképviselete. 2. Segítségnyújtás a tagoknak hatósági és egyéb eljárásokban. 3. A roma kultúra megismertetése, a roma hagyományok ápolása, továbbadása. 4. Az egyesület tagjainak szakmai és általános műveltségének növelése. 5. A szociális háló széleskörű kiterjesztése, a roma kisebbség munkaerőpiacon való állandó stabil jelenlétéhez, megerősödéséhez szükséges felzárkóztató szakmai, oktatási programok megvalósítása. Rendezvények szervezése a célokhoz kapcsolódóan.

hétszínvirág

Dunaújváros

Dunaújvárosban működő állami integrált bölcsőde, ahol sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésével és gondozásával is foglalkozunk. A gyermekek napközbeni ellátását végezzük. Segítsük a szülök munkába való visszatérését, a gyermekeik elfogadását, közösségbe való beilleszkedését. Több rászoruló család számára biztosítjuk az esélyegyenlőséget. Sok közös kreatív tevékenységgel segítjük a családias hangulatot megteremteni.

Kuckó Család-és Gyermekjóléti Szolgálat

Lábatlan

Hátrányos helyzetű családok gyermekek segítése. Hajléktalanok segítése. Fogyatékkal élők segítése.

Fóti Kék Boglárka Nagycsaládos Egyesület

Fót

A Fóti Kék Boglárka Nagycsaládos Egyesületének a célja, a nagycsaládosok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata, valamint a nagycsaládok egymást ismerő és segítő közösségekké szervezése, illetve a nagycsaládosok segítése, támogatása. Fontosnak tartjuk az élet és az anyaság tiszteletére való nevelést, a házasságért és a jövő generációjáért érzett felelősség erősítését.

Úton-Szekéren Egyesület

Szabolcs

Egyesületünk célja a magyar nép hagyományainak ápolása, megismerése és megismertetése. Előtérbe helyezve az állattartást, fölművelést, helyi hagyományokat. Játszóházak, kézműves foglalkozások, előadások keretein belül ismertetjük meg a régi világot a felnőttekkel, de nagy hangsúly fektetünk a fiatalabb generációk nevelésére is.

Palotási Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

Palotás

Dél-Nógrádban működő mikrotérségi társulásban 7 településen két családsegítő szakember látja el a családsegítői feladatokat.A családok teljes körű ellátása, gondozása és segítése a fő feladatunk.Sok olyan család van a látókörünkben, akik a napi életvitelükhöz szükséges alapvető dolgokat kénytelenek nélkülözni, mert szociális helyzetük nem engedi, hogy beszerezzék vagy pótolják a elhasználódott dolgokat.A megnevezett kapcsolattartó személy már 2013-tól sokban segíti a családsegítői munkánkat.

Szerencsi Idősek Otthona Ellátottaiért Alapítvány

Szerencs

Alapítványunk a Szerencsi Idősek Otthonában folyó ápoló-gondozó munkát támogatja természetbeli és pénzbeli adományok gyűjtésével, hogy az ott élő 220 idős ellátott környezetét otthonosabbá tegye, és ellátásának színvonalát javítsa.

ÜGYES Egyesület

Tar

Az ÜGYES Egyesület célja a Nógrád megyében élő gyermekek, nagycsaládosok, időskorúak, hátrányos helyzetűek és fogyatékkal élő személyek összetartása, segitése és támogatása. Ennek érdekében szociális, kulturális és szabadidős tevékenységeket folytatunk.

Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület

Budapest

A Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület BŰNCSELEKMÉNYEK RÁSZORULÓ ÁLDOZATAINAK nyújt támogatást: - emberi vigasz és személyes gondoskodás a bűncselekményt követően - díjtalan lelki segítségnyújtás (pszichológus/mentálhigiénés szakember), egyes esetekben jogi segítségnyújtás - segítségnyújtás a hatóságoknál történő eljárásban - más szervezetek, illetve intézmények által nyújtott támogatás közvetítése - a szorult helyzetben lévőknek indokolt esetben anyagi támogatás (rendőrségi feljelentéshez kötött) A segítségnyújtás és a támogatás díjtalan, amely sem egyesületi tagsághoz, sem egyéb kötelezett

Roma önkormányzat Mezötur

Mezőtúr

Oldalak